POJASNILA V ZVEZI Z VAROVANJEM VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Uredba EU 2016/17EP in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov

Z vpisom v enega od programov, ki jih izvaja MM studio eleven, omogočite, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Mateja Mihelič.

Osebne podatke potrebujemo za: vpis v program, ki ste ga izbrali, za obveščanje in informiranje, za izvedbo in zaključek izbranega programa.

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali: naslov, elektronski naslov, telefon, rojstne podatke zbiramo za namen izvajanja izbranega programa. Izbrane fotografije, rezultate tekmovanj pa zbiramo izključno za objavo na spletni strani in v medijih za potrebe MM studia eleven.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov je soglasje oz. prijavnica.

Podatke obdelujemo do zaključka izobraževanja ali do izpisa iz programa.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno objavljali; uporabljali jih bomo izključno za izvajanje izobraževalnega procesa.

 

VAŠE PRAVICE

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa podatkov, ki se nanašajo na vas osebno, pravico do popravkov podatkov, pravico do omejitve obdelave in pravico do izbrisa podatkov.